ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 9 decembrie 1999 (*republicată*)privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 26 ianuarie 2001     +  Articolul 1Se instituie medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" pentru a marca importanţa excepţionala pe care a avut-o pentru civilizatia şi limba română poetul naţional Mihai Eminescu.  +  Articolul 2 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă, cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, cetăţenilor români sau străini care au avut contribuţii importante la promovarea, susţinerea şi răspândirea operei eminesciene. (2) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă prin decret de către Preşedintele României. (3) Dreptul de a purta medalia este personal şi netransmisibil.  +  Articolul 3 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o piesa circulara cu bordura uşor reliefata, surmontata de inelul circular prin intermediul căruia se ataşează panglica. (2) Pe avers se afla portretul aurit al poetului Mihai Eminescu, tânăr. Marginal, separat de restul câmpului cu un cerc de stele, se afla legenda circulara "1850 - 15 IANUARIE - 2000". (3) Pe revers se afla legenda "150 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUCEAFARULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI". În partea inferioară se afla, incrucisate, o ramura de laur şi un toc din până de gasca. (4) Panglica este din rips albastru deschis, având pe centru tricolorul albastru, galben, roşu şi doua benzi albe.  +  Articolul 4Precizarea detaliată a formei, a materialului din care se confectioneaza medalia, a categoriilor de cetăţeni care vor primi distincţia, modul în care aceasta se va purta, precum şi alte date sunt prevăzute în regulamentul care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 146 din 26 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2000.  +  AnexăREGULAMENT (R) 09/12/1999