HOTĂRÂRE nr. 478 din 5 mai 1990privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice, pînă la data de 31 decembrie 1991 va lua măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor tehnice şi tehnologice, în vederea eliminării noxelor sau reducerea acestora sub limitele maxime admise, la Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita.  +  Articolul 2În mod excepţional, pînă la data de 31 decembrie 1993, se aproba încadrarea personalului în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrata anterior prezentei hotărîri, la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, potrivit prevederilor art. 2, alin. 2 din Decretul nr. 68/1990, cuprinse în anexele I şi a II-a la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3În situaţia în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, nivelul noxelor existente depăşeşte nivelul maxim admis, personalul existent în activitate va beneficia în continuare de prevederile prezentei hotărîri.  +  Articolul 4Personalul din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita, cuprins în grupele I şi a II-a de muncă, poate cere pensionarea dacă a desfăşurat activităţi astfel: - minimum 20 de ani în grupa I de muncă şi are vîrsta de 45 de ani; - minimum 25 de ani în grupa a II-a de muncă şi are vîrsta de 50 de ani.  +  Articolul 5De posibilitatea de pensionare în condiţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 beneficiază personalul existent în activitate la data de 1 martie 1990. Pentru cazul în care aplicarea prezentei hotărîri încetează, persoanele la acea data nu vor avea vechimea în munca de 20 de ani pentru grupa I şi 25 ani pentru grupa a II-a vor beneficia de reducerea virstei de pensionare proporţional cu timpul lucrat în aceste grupe.  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTA locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Intrerprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se încadrează în grupa I de muncă în vederea pensionării. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electronice (Fabrica de acumulatori) Bistrita, precum şi atelierele speciale de reparaţii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb: moara, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptare plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb şi produse finite, recuperarea plumbului din deşeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea şi sudarea plumbului, formarea bateriilor şi elementelor, prepararea electrolitului, separatori-buzunare, injecţie, mase plastice, prototipuri, reparaţii, acumulatori, laborator testări acumulatori, întreţinerea şi repararea utilajelor tehnologice, a ventilatiei, a reţelelor de canalizare, de alimentare şi transport tehnologic, transport intern pe flux, personalul tehnic de laborator ce deserveşte aparatura cu emisie de radiatii, personalul tehnic care executa, coordonează şi conduce activităţile enumerate, tehnologii de secţii.  +  Anexa 2 LISTA locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Intrerprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita: atelierele S.D.V. şi mecanică de producţie, metrologie, protecţie dielectrica şi lesiere, laboratoare şi spalatorie de echipament de protecţie, centrala termica, magazia de materii prime şi materiale, precum şi restul personalului din incinta întreprinderii (fabricii). ────────────