ORDIN nr. 4.504 din 22 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Capitolul I „Dispoziții generale“ se modifică după cum urmează:1.1. La punctul 1.2 „Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice“, al treilea paragraf se abrogă. 1.2. La punctul 1.4.5 „Arhivarea, păstrarea și reconstituirea documentelor“, paragraful al patrulea se modifică și va avea următorul cuprins: „Termenul de păstrare a registrelor și documentelor justificative și contabile, precum și a situațiilor financiare trimestriale și anuale este cel prevăzut la art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.“2. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituții publice“ se modifică și se completează după cum urmează:2.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri“, grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri“, se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:a) 1020103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe“;b) 1040103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe“.2.2. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“, grupa 70 „Venituri din activități economice“: 2.2.1. Conturile contabile sintetice de gradul II și III: 70900 „Variația stocurilor“ și 7090000 „Variația stocurilor“ se abrogă.2.2.2. Se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul II și III:a) 70901 „Variația producției stocate“;b) 7090100 „Variația producției stocate“; c) 70902 „Variația producției stocate scăzută din gestiune“;d) 7090200 „Variația producției stocate scăzută din gestiune“. 2.3. La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“:2.3.1. Contul în afara bilanțului 8039000 „Alte valori în afara bilanțului“ se abrogă.2.3.2. După contul 8038000 „Ambalaje de restituit“ se introduc două noi conturi în afara bilanțului, după cum urmează:a) 8039001 „Alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat“;b) 8039002 „Alte valori în afara bilanțului“.2.3.3. Contul contabil în afara bilanțului 8072000 „Credite de angajament angajate“ se abrogă.2.3.4. După contul 8071000 „Credite de angajament aprobate“ se introduc două noi conturi în afara bilanțului, după cum urmează:a) 8072001 „Credite de angajament rezervate“;b) 8072002 „Credite de angajament angajate“.3. Capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“ se modifică și se completează după cum urmează:3.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri“, grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri“, funcțiunea următoarelor conturi contabile se modifică după cum urmează:3.1.1. Se modifică funcțiunea contului contabil 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului“ astfel:a) La creditarea contului 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului“ se abrogă textul:347 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.b) La debitarea contului 102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului“ se abrogă textul:347 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, scăzute din evidență.3.1.2. Se modifică funcțiunea contului contabil 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale“ astfel:a) La creditarea contului 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale“ se abrogă textul:349 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale.b) La debitarea contului 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale“ se abrogă textul:349 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, scăzute din evidență.3.2. La clasa 3 „Conturi de stocuri și producție în curs de execuție“, grupa 34 „Produse“ se modifică și se completează după cum urmează:3.2.1. Se modifică funcțiunea contului contabil 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ astfel:a) La debitarea contului 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se abrogă textul: 102 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluib) La debitarea contului 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins:779 «Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluic) La creditarea contului 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se abrogă textul:102 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, scăzute din evidențăd) La creditarea contului 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins:658 «Alte cheltuieli operaționale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, scăzute din evidență3.2.2. Se modifică și se completează funcțiunea contului contabil 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ după cum urmează:a) La debitarea contului 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se abrogă textul: 104 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritorialeb) La debitarea contului 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins: 779 «Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritorialec) La creditarea contului 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se abrogă textul: 104 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, scăzute din evidență.d) La creditarea contului 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins: 658 «Alte cheltuieli operaționale»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, scăzute din evidență3.3. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“:3.3.1. La grupa 70 „Venituri din activități economice“, după contul contabil 709 „Variația stocurilor“ se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul II și III cu următoarea funcțiune:  +  1a) Contul 70901 «Variația producției stocate»b) Contul 7090100 «Variația producției stocate»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența costului de producție al producției stocate.Contul 7090100 «Variația producției stocate» este un cont pasiv. În creditul contului se înregistrează costul de producție al producției stocate, diferențele de preț în plus și plusurile la inventar, iar în debit veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului, la sfârșitul perioadei, se transferă asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 7090100 «Variația producției stocate» se creditează prin debitul conturilor:3310000 «Produse în curs de execuție»– cu valoarea la cost de producție a stocului de produse în curs de execuție, la sfârșitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.3320000 «Lucrări și servicii în curs de execuție»– cu valoarea la cost de producție a lucrărilor și serviciilor în curs de execuție, la sfârșitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.3410000 «Semifabricate»– cu valoarea la preț de înregistrare sau cost de producție a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie la finele perioadei, precum și a plusurilor la inventar.3450000 «Produse finite»– cu valoarea la preț de înregistrare sau cost de producție a produselor finite intrate în gestiune, din activitatea proprie la finele perioadei, precum și a plusurilor la inventar.3460000 «Produse reziduale»– cu valoarea la preț de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din activitatea proprie, precum și a plusurilor la inventar.3480000 «Diferențe de preț la produse»– cu diferențele de preț în plus (costul de producție este mai mare decât prețul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din producție proprie.3610000 «Animale și păsări»– cu valoarea la preț de înregistrare a animalelor și păsărilor obținute din producția proprie, sporurile de greutate și plusurile la inventar.Contul 7090100 «Variația producției stocate» se debitează prin creditul contului:1210000 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.c) Contul 70902 «Variația producției stocate scăzută din gestiune»d) Contul 7090200 «Variația producției stocate scăzută din gestiune»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența costului de producție al producției stocate scăzută din gestiune.Contul 7090200 «Variația producției stocate scăzută din gestiune» este un cont activ. În debitul contului se înregistrează costul de producție al producției scăzută din gestiune, vândută, diferențe de preț în minus și lipsurile constatate la inventar, iar în credit valoarea producției stocate scăzută din gestiune, încorporată în contul de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului, la sfârșitul perioadei, se transferă asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 7090200 «Variația producției stocate scăzută din gestiune» se debitează prin creditul conturilor:3310000 «Produse în curs de execuție»– cu valoarea la cost de producție a stocului de produse în curs de execuție scăzută din gestiune la începutul perioadei următoare.3320000 «Lucrări și servicii în curs de execuție»– cu valoarea la cost de producție a lucrărilor și serviciilor în curs de execuție scăzute din gestiune la începutul perioadei următoare.3410000 «Semifabricate»– cu valoarea la preț de înregistrare a semifabricatelor vândute, precum și lipsurile constatate la inventar.3450000 «Produse finite»– cu valoarea la preț de înregistrare a produselor finite vândute, precum și lipsurile constatate la inventar.3460000 «Produse reziduale»– cu valoarea la preț de înregistrare sau cost de producție a produselor reziduale vândute, precum și lipsurile constatate la inventar.3480000 «Diferențe de preț la produse»– cu diferențele de preț în minus (costul de producție este mai mic decât prețul standard sau prestabilit) aferent produselor intrate în gestiune din producție proprie.3610000 «Animale și păsări»– cu valoarea la preț de înregistrare a animalelor și păsărilor obținute din producție proprie vândute, precum și constatate lipsă la inventar.Contul 7090200 «Variația producției stocate scăzută din gestiune» se creditează prin debitul contului:1210000 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.3.3.2. La grupa 77 „Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială“, se completează funcțiunea contului contabil 779 „Venituri din bunuri și servicii primite cu titlul gratuit“, astfel:– La creditarea contului se completează cu textul:347 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului»– cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în cursul exercițiului curent. 349 «Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale» – cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale3.4. La clasa 8 „Conturi speciale“ grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“:3.4.1. Contul contabil în afara bilanțului 8039000 „Alte valori în afara bilanțului“ se abrogă3.4.2. După contul în afara bilanțului 8038000 „Ambalaje de restituit“ se introduc două noi conturi în afara bilanțului, contul 8039001 „Alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat“ și contul 8039002 „Alte valori în afara bilanțului“, cu următoarea funcțiune:a) „Contul 8039001 «Alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor valori rezultate din operațiuni privind veniturile bugetului general consolidat (de exemplu, codebitori rezultați din operațiunile referitoare la debitorii solidari, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, etc.).În debitul contului se înregistrează alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat, iar în credit stingerea obligațiilor în legătură cu aceste valori.Soldul debitor al contului reprezintă alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidate, existente la un moment dat.Contul se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare.“b) „Contul 8039002 «Alte valori în afara bilanțului»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor valori în afara bilanțului (de exemplu, bunurile predate în leasing financiar, alte valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031000-8037000, cum sunt: Fondul de garanție constituit în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, certificatele de emisii de gaze, cardurile de credit pentru carburanți, activele fixe, stocurile, alte valori etc.).În debitul contului se înregistrează alte valori în afara bilanțului existente în instituție, iar în credit, stingerea obligațiilor instituției în legătură cu aceste valori. Soldul debitor al contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente în instituție la un moment dat. Contul se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare.“3.4.3. Contul în afara bilanțului 8072000 „Credite de angajament angajate“ se abrogă.3.4.4. După contul 8071000 „Credite de angajament aprobate“ se introduc două noi conturi în afara bilanțului cu următoarea funcțiune:a) „8072001 «Credite de angajament rezervate»În debitul contului se înregistrează creditele de angajament rezervate, precum și modificările privind creșterile în cursul exercițiului bugetar asupra creditelor de angajament rezervate.În creditul contului se înregistrează modificările privind diminuările efectuate în cursul exercițiului bugetar asupra acestora.Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament rezervate la un moment dat.Soldul contului la finele exercițiului financiar nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare, în structura bugetului aprobat“.b) „8072002 «Credite de angajament angajate» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate și rezervate.În debitul contului se înregistrează creditele de angajament angajate, precum și modificările privind creșterile în cursul exercițiului bugetar. În creditul contului se înregistrează modificările privind diminuările în cursul exercițiului bugetar.Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament angajate la un moment dat.Soldul contului la finele exercițiului financiar nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare, în structura bugetului aprobat“.4. Capitolul XVII „Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri“ se completează după cum urmează:– După subpunctul 5.2.3 al punctului 5 „Alte precizări“ se introduc două noi puncte, pct. 6 și 7, cu următorul cuprins:6. Alte precizări specifice FEN pentru perioada de programare 2021-20276.1. Instituțiile publice în calitate de autorități de certificare, autorități de management și beneficiari utilizează conturile contabile prevăzute la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri» pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare din cadrul perioadei de programare 2021-2027, cu asigurarea unei evidențe contabile distincte, folosind conturi contabile analitice proprii, în funcție de fluxurile financiare derulate și de alte operațiuni stabilite prin acte normative, contracte, acorduri, convenții etc.Ordonatorii principali de credite își adaptează monografiile contabile în mod corespunzător, cu respectarea conținutului și funcțiunii conturilor prevăzute la capitolul menționat.6.2.1. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute pentru beneficiari la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri», în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile, în funcție de fluxurile financiare derulate și alte operațiuni stabilite prin acte normative, contracte, acorduri, convenții etc.6.2.2. În aplicarea prevederilor de la pct. 6.2.1, instituțiile publice în calitate de beneficiari, lideri de parteneriat și parteneri trebuie să aibă în vedere și prevederile pct. 3.2. (3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, pentru evidențierea în contabilitate a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.6.2.3. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute la pct. 3.3 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de disponibilități deschise pe numele liderilor de proiect, în funcție de fluxurile financiare derulate.7. Evidențierea în contabilitate a principalelor operațiuni specifice Planului național de redresare și reziliență7.1. La Ministerul Finanțelor A. La Autoritatea de certificare și plată
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  1.Înregistrarea sumelor încasate de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare51502024500600
  2.Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat47301034550409
  3.Virarea sumelor în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.49.01.00 «Sume aferente PNRR în curs de alocare», codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor45504095150101
  4.Înregistrarea cererii de plată transmise Comisiei Europene45003004730103
  5.Înregistrarea prefinanțării deduse proporțional din fiecare cerere de plată45006004500300
  6.Înregistrarea sumelor încasate de la Comisia Europeană reprezentând tranșe51502024500300
  7.Înregistrarea sumelor transferate din contul de venituri al bugetului de stat 20.A.49.01.00 «Sume aferente PNRR în curs de alocare» în contul de disponibil 50.01.64, rămase nedistribuite la sfârșitul anului51501014550409
  8.Înregistrarea sumelor transferate din contul de disponibil 50.01.64, rămase nedistribuite, în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.49.01.00 «Sume aferente PNRR în curs de alocare» la începutul anului următor45504095150101
  9.Înregistrarea dobânzii de încasat în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/202151807014550409/analitic distinct: dobândă la ct. de disponibil din Trezoreria operativă centrală
  10.Încasarea dobânzii în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală51501015180701
  11.Virarea sumelor la bugetul de stat reprezentând dobândă, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/20214550409/analitic distinct: dobândă la ct. de disponibil din Trezoreria operativă centrală5150101
  12.Înregistrarea dobânzii pozitive sau negative bonificate de Banca Națională a României la conturile de disponibilități din fonduri europene potrivit prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează în funcție de fluxurile financiare derulate, potrivit prevederilor pct. IV din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
  B. Agenția Națională de Administrare Fiscală înregistrează în contabilitate sumele aflate în conturile de venituri ale bugetului de stat: 20.A.49.01.00 «Sume aferente PNRR în curs de alocare», codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor, 20.A.49.02.01 «Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent» și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 «Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior», codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
  7.2. La coordonatorii de reformă și/sau investiții:
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  1.Operațiuni cu beneficiarii
  1.1Virarea sumelor avansate beneficiarilor reprezentând fonduri europene alocate din Mecanismul de redresare și reziliență454057700000
  1.2Justificarea sumelor de către beneficiari la coordonatorii de reformă și/sau investiții 678000045405
  1.3Înregistrarea sumelor de recuperat de la beneficiari în situația în care sumele nu au fost justificate și nu au fost înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 678 (de exemplu: sume neutilizate etc.)4540345405
  1.4Înregistrarea sumelor de recuperat de la beneficiari în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 678 în anul curent (înregistrarea se efectuează cu semnul minus) (de exemplu: titluri de creanță)678000045403
  1.5Înregistrarea sumelor de recuperat de la beneficiari în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 678 în anul anterior454031170000
  1.6Încasarea sumelor recuperate de la beneficiari770000045403
  2.Operațiuni cu agențiile de implementare
  2.1Virarea sumelor avansate agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementarea investițiilor locale etc.45702027700000
  2.2Justificarea sumelor de agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor locale etc. către coordonatorii de reformă și/sau investiții67800004570202
  2.3Înregistrarea sumelor de recuperat de la agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor locale etc., în situația în care sumele nu au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 67845703094570202
  2.4Înregistrarea sumelor de recuperat de la agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor locale etc., în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 678 în anul curent (înregistrarea se efectuează cu semnul minus) (de exemplu: titluri de creanță etc.)67800004570309
  2.5Înregistrarea sumelor de recuperat de la agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor locale etc., în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 678 în anul anterior45703091170000
  2.6Încasarea sumelor recuperate de la agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor locale etc.77000004570309
  7.3. Agențiile de implementare a proiectelor - instituții publice, în relația cu beneficiarii, utilizează înregistrările contabile de la pct. 7.2 subpct. 1.1-1.6.7.4. La beneficiari - instituții publice, altele decât cele finanțate integral din bugetul de stat
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  1.1Înregistrarea sumelor primite în avans5xx45805
  1.2Justificarea sumelor la coordonatorii de reformă și/sau investiții sau agențiile de implementare45805772
  1.3Sume datorate coordonatorilor de reformă și/sau investiții, agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementarea investițiilor locale, reprezentând sume nejustificate etc.4580545804
  1.4Sume datorate coordonatorilor de reformă și/sau investiții, agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementarea investițiilor locale, în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 772 în anul curent (înregistrarea se efectuează cu semnul minus) (de exemplu: titluri de creanță)45804772
  1.5Sume datorate coordonatorilor de reformă și/sau investiții, agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementarea investițiilor locale, în situația în care sumele au fost justificate și înregistrate în contabilitate cu ajutorul contului contabil 772 în anul anterior (de exemplu: titluri de creanță)117000045804
  1.6Sume plătite coordonatorilor de reformă și/sau investiții, agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementarea investițiilor locale45804770
  5. La capitolul XVIII „Contabilitatea operațiunilor specifice trezoreriei centrale“:5.1. Punctul 1 „Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile“ se modifică și se completează după cum urmează:5.1.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, grupa 26 „Active financiare“, se completează funcțiunea contului 267 „Creanțe imobilizate“ astfel:– La creditarea contului se introduce un nou text, cu următorul cuprins:461 «Debitori»– cu împrumuturile acordate și nerambursate la scadență5.1.2. La clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 46 „Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor“, se completează funcțiunea contului 461 „Debitori“ astfel:– La debitarea contului 461 „Debitori“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins:267 «Creanțe imobilizate» – cu împrumuturile pe termen lung acordate și nerambursate la scadență;468 «Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii»– cu împrumuturile pe termen scurt acordate și nerambursate la scadență– La creditarea contului 468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii“ se introduce un nou text, cu următorul cuprins: 461 «Debitori»– cu împrumuturile pe termen scurt acordate și nerambursate la scadență5.2. La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operațiuni“, la punctul III, după subpunctul 8 se introduc 4 noi subpuncte, subpunctele 9-12, cu următorul cuprins:
  „Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  9.Transferul în contul de debitori al soldului împrumuturilor acordate din venituri din privatizare pe termen lung, nerambursate la scadență, cu termen de plată în exercițiul curent46101092670103
  10.Transferul în contul de debitori al soldului împrumuturilor acordate din venituri din privatizare pe termen scurt, nerambursate la scadență, cu termen de plată în exercițiul curent46101094680106
  11.Transferul în contul de debitori al soldului împrumuturilor acordate din venituri din privatizare pe termen scurt, nerambursate la scadență, cu termen de plată în exercițiile viitoare, pentru care există aprobare pentru eșalonare la plată în exercițiile viitoare46102094680106
  12.Transferul în contul de debitori al soldului împrumuturilor reeșalonate acordate din venituri din privatizare pe termen lung, nerambursate la scadență, cu termen de plată în exercițiile viitoare, pentru care există aprobare pentru eșalonare la plată în exercițiile viitoare46102092670103“
  6. Soldul contului 106 „Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)“ se transferă în contul 117 „Rezultatul reportat“, cu excepția soldurilor existente în evidența Ministerului Finanțelor și a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.7. Soldurile conturilor 1020103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe“ și 1040103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe“ aferente stocurilor bunurilor confiscate evidențiate în contabilitate în soldurile conturilor 347 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ și 349 „Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se transferă în contul 117 „Rezultatul reportat“.8. La capitolul VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni“, punctul III „Stocuri“ se modifică după cum urmează:8.1. La operațiunile care conțin creditarea contului 709 „Variația stocurilor“, acest cont se înlocuiește cu contul 7090100 „Variația producției stocate“.8.2. La operațiunile care conțin debitarea contului 709 „Variația stocurilor“, acest cont se înlocuiește cu contul 7090200 „Variația producției stocate scăzută din gestiune“.9. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și ale conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor pct. 2 și 3.
   +  Articolul IIAnexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, se completează astfel:a) 7090100 „Variația producției stocate“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;b) 7090200 „Variația producției stocate scăzută din gestiune“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;c) 8039001 „Alte valori din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;d) 8039002 „Alte valori în afara bilanțului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;e) 8072001 „Credite de angajament rezervate“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol și alineat;f) 8072002 „Credite de angajament angajate“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol și alineat.  +  Articolul III(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu exercițiul financiar 2023.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 decembrie 2022.Nr. 4.504.----