DECRET nr. 259 din 21 iulie 1971pentru abrogarea articolului 44 alineatul 1 litera d din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 30 iulie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Articolul 44 alineatul 1 litera d din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, se abroga pe data de 15 aprilie 1971.  +  Articolul 2Sumele plătite în plus pînă la data de 15 aprilie 1971, cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, celor care s-au încadrat în dispoziţiile articolului 44 alineatul 1 litera d din Decretul nr. 141/1967 astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969, nu se mai urmăresc, în măsura în care nu au fost recuperate.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU----------