RECTIFICARE nr. 168 din 8 decembrie 2022referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1245 din 22 decembrie 2022    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. LII, pct. 4 cu referire la art. 76 alin. (3) lit. g), în loc de: „... în condițiile prevăzute la alin. (41) lit. f);“ se va citi: „... în condițiile prevăzute la alin. (4^1) lit. f);“.