HOTĂRÂRE nr. 1.515 din 19 decembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1242 din 22 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.264, din care 699 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 148 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule;b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 20 de autovehicule de intervenție;c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, politici în industrie alimentară și comerț, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 4 autovehicule;d) pentru activitățile specifice de informare și promovare, transport al delegațiilor străine, diverse alte deplasări interne și internaționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze;e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AMPNDR, are în dotare un număr maxim de 83 de autovehicule;f) pentru implementarea și controlul măsurilor din Programul operațional de pescuit - POP 2007-2013 și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală pescuit - AM-POPAM, are în dotare un număr total de 15 autovehicule, dintre care 6 la nivelul aparatului central și 9 la nivel teritorial, și un microbuz, o barcă din fibră de sticlă, precum și o șalupă de control;g) pentru activitățile specifice desfășurate de atașații agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autovehicule;h) structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autovehicule, potrivit anexei nr. 3.(2) Limita maximă litri/lună pentru autovehiculele, barca din fibră de sticlă și șalupa de control din dotarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.3. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 1.515.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  NORMATIVE
  de autoturisme pentru structurile care funcționează
  în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.Denumirea unitățiiTOTALDin care
  autoturisme pentru activități specificeautospecialeautoutilitare
  1.Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate^1) a) autoturisme în parc comun - 42 b) activități specifice de monitorizare, inspecții, verificare și control - 84 c) activități specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură - 92218
  2.Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“1257550
  3.Autoritatea Națională Fitosanitară^2)581-57
  4.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură^3)78569887
  5.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale^4)200200-
  6.Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor963
  7.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate1203/unitate1/unitate
  8.Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor264-22
  9.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură^5)54459
  10.Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole1313-
  11.Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului55-
  12.Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor137-6
  13.Agenția Zonei Montane624
  14.Agenția Domeniilor Statului^6)3737-
  ^1) Numărul și limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană și a municipiului București se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^2) Autoritatea Națională Fitosanitară utilizează și o șalupă fluvială la nivelul Oficiului Fitosanitar Tulcea pentru monitorizarea stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării.^3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 8 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor. Limita maximă litri/lună/barcă/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^6) Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenției Domeniilor Statului se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  ----