HOTĂRÂRE nr. 26 din 19 decembrie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 21 decembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, se modifică după cum urmează: – la punctul 6, domnul deputat Constantin Daniel, membru al Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru și în funcția de președinte în locul domnului deputat Sas Lóránt-Zoltan, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 26.----