HOTĂRÂRE nr. 1.530 din 19 decembrie 2022pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181 + 195 (89 + 000)-km 211 + 107 (118 + 912)", județele Neamț și Iași
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț, km 181 + 195 (89 + 000)- km 211 + 107 (118 + 912)“, județele Neamț și Iași, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență (PNRR) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 1.530.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiție „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin-Târgu-Neamț,
  km 181 + 195 (89 + 000)-km 211 + 107 (118 + 912)“
  Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiBeneficiar: C.N.A.I.R. - S.A.Amplasament: județul Neamț, județul IașiFactori de riscObiectivul se va proteja antiseismic, conform prevederilor Normativului P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență (PNRR) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----