HOTĂRÂRE nr. 1.534 din 19 decembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 28 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de 591, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Ministrul mediului, apelor și pădurilor este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de trei secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din data de 29 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine este de 1.882.  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 1.534.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
  3Garda Națională de Mediu
  4Garda Forestieră Națională
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități fără personalitate juridică
  1Unități de management al proiectului (UMP)
  2Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 3.869, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 de posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.882 de posturi;– Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi;– Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine - 1.007 posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  1Administrația Națională de Meteorologie
  2Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  Unități finanțate din venituri proprii
  1Administrația Fondului pentru Mediu
  2Administrația Națională „Apele Române“
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  Schema parcului auto al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1Parc auto miniștri, secretari de stat, secretari generali, secretari generali adjuncțiautoturism9
  2Parc auto comunautoturism3
  3Parc auto situații de urgență, activități de control, delegații, transport persoane, transport marfăautoturism microbuz34
  4AutolaboratoareAutovehicul special N14
  5Remorcă autolaboratoareRemorcă special 014
  Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcție de numărul posturilor la nivelul ministerului și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau alte categorii de salariați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Alte categorii de salariați vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.II. Cotele privind consumul lunar de carburanți vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite.
  ----