ORDIN nr. 2.097/6.389/2022pentru completarea Listei specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.097 din 8 noiembrie 2022
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.389 din 12 decembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022  Având în vedere prevederile:– art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 6 alin. (3) lit. a) și h) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare;– art. 21^1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, cu completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul ILista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 12 iulie 2018, cu completările ulterioare, se completează cu specializările și perfecționările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
   +  ANEXĂ
  COMPLETĂRI
  la Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională
  a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate
  cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
  130. Analist financiar*1) 131. Analist resurse umane132. Interpret al limbajului mimico-gestual
  ----