HOTĂRÂRE nr. 732 din 22 noiembrie 1961pentru aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale.
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 31 din 22 noiembrie 1961    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Se aprobă Convenţia între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la Budapesta, la 7 septembrie 1961.CONVENTIE 07/09/1961