ORDIN nr. 5.666/C din 19 decembrie 2022pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2022
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1223 din 20 decembrie 2022    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1În anul 2022, pentru ziua de 25 decembrie, valoarea financiară maximă pentru Norma de hrană nr. 12 C1 - Supliment pentru zile festive se stabilește în cuantum de 5,50 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian-Cătălin Predoiu
    București, 19 decembrie 2022.Nr. 5.666/C.----