HOTĂRÂRE nr. 83 din 13 decembrie 2022pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) La elaborarea propunerii de ordine de zi se ține cont de prioritățile prevăzute la alin. (2), precum și de alte priorități decise de biroul comisiei.(2) Ordinea de zi include cu prioritate inițiativele legislative aflate în procedură de urgență, proiectele de lege și propunerile legislative pentru care Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, proiectele de lege, propunerile legislative sau proiectele de hotărâre transmise spre reexaminare în baza prevederilor art. 104 alin. (3) teza finală, proiectele de lege sau propunerile legislative aflate în reexaminare în baza prevederilor art. 137 alin. (1), precum și cererile de reexaminare a legii formulate de Președintele României.(3) Înainte de aprobarea ordinii de zi președintele de ședință este obligat să supună votului toate propunerile de modificare sau de completare a ordinii de zi.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 13 decembrie 2022.Nr. 83.-----