LEGE nr. 356 din 13 decembrie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 26 mai 2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 mai 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 13 decembrie 2022.Nr. 356.----