ORDIN nr. 3.683/983/2022privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.683 din 7 decembrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 983 din 29 noiembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 9 decembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 21.926/2022 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 3.923 din 29.11.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 162, 521, 522 și 527-532 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  162W42877002J01FA10AZITHROMYCINUMAZITROMICINĂ SANDOZ 200 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5 mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID + 1 SERINGĂ DOZATOARE DIN PE/PP (10 ML) GRADATĂ ÎN DIVIZIUNI DE 0,25 ML CONȚINÂND PULB. PT 20 ML (800 MG) SUSP. ORALĂPRF111,74000015,8700000,000000
  ….........
  521W64644001J05AJ01RALTEGRAVIRUMISENTRESS 400 mgCOMPR. FILM.400 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILMATEPR6039,46866643,6566660,000000
  522W64645001J05AJ01RALTEGRAVIRUMISENTRESS 600 mgCOMPR. FILM.600 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILMATEPR6039,47100043,6593330,000000
  …...........
  527W64581001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3016,57033319,3333330,000000
  528W63696001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3016,57033319,3333330,000000
  529W63697001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 25 mgCOMPR. FILM.25 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIEFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3039,92633344,7913330,000000
  530W64582001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 25 mgCOMPR. FILM.25 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3039,92633344,7913330,000000
  531W64583001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 50 mgCOMPR. FILM.50 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3078,85233387,2210000,000000
  532W60635001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM **TIVICAY 50 mgCOMPR. FILM.50 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIEFLACOANE PEID X 30 COMPRIMATE FILMATE, ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3078,85233387,2210000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 333, 339, 342, 408, 413, 420 și 427 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 604 se introduc trei noi poziții, pozițiile 605-607, cu următorul cuprins:
  „605W67768003J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/ 57 mg/ 5 mlGLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (DE CAPACITATE 147 ML) CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂPRF113,12800017,7360002,784000
  606W69207001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  607W69207002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF14.667,0000005.125,1800000,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 168 se introduc două noi poziții, pozițiile 169 și 170, cu următorul cuprins:
  „169W67768003J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (DE CAPACITATE 147 ML) CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂPRF113,12800017,7360002,784000
  170W69202001J01GA01STREPTOMYCINUMSTREPTOMICINĂ SULFAT CRISTALIZATĂ 1 gPULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.1 gC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ + 1 FIOLĂ X 2 ML APĂ PT. PREPARATE INJECTABILEPR13,8187604,62024018,309760“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 174, 175, 184, 190, 194, 202-205, 309-316, 333, 377-381, 385-392, 398-401, 403-414, 425-428, 454-458, 565, 615, 616, 631, 633-643 și 670-672 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  174W52365001L01CX01TRABECTEDINUM**1YONDELIS 0,25 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.0,25 mgPHARMA MAR - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.S11.343,7360001.510,452000387,878000
  175W52366001L01CX01TRABECTEDINUM**1YONDELIS 1 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 mgPHARMA MAR - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.S15.079,8280005.582,7960001.536,474000
  …...........
  184W62998001L01DB01DOXORUBICINUMMYOCET 50 mgPULB. + AMESTEC PT. CONC. PT. DISP. LIPOZOM. PT. PERF50 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE X 2 SETURI X 3 FLAC. (1 FLAC PULB. + 1 FLAC. LIPOZOMI + 1 FLAC. SOL. TAMP.)PR21.172,6150001.297,2250000,000000
  ….............
  190W64517004L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINĂ TEVA 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. A 50 ML SOL. INJ. X 100 MG (100 MG/50 ML)PR1195,600000238,7900000,000000
  …...........
  194W53325004L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 50 ML SOL. INJ. X 100 MG (100 MG/50 ML)S1195,600000238,7900000,000000
  …............
  202W65564001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 100 mgCOMPR. FILM.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30141,199999155,434000267,142000
  203W65561001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6073,03219980,36800022,032000
  204W65562001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 50 mgCOMPR. FILM.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6070,60000077,716999133,571001
  205W65563001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 70 mgCOMPR. FILM.70 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6070,60000077,716999133,571001
  …............
  309W67548001L01FG01BEVACIZUMABUM**1OYAVAS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU UN FLACON X 4 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ (CONȚINE 100 MG BEVACIZUMAB)PR1840,276000961,680000730,930000
  310W67548002L01FG01BEVACIZUMABUM**1OYAVAS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU UN FLACON X 16 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ (CONȚINE 400 MG BEVACIZUMAB)PR13.183,6840003.516,0000003.052,510000
  311W66673001L01FG01BEVACIZUMABUM**1MVASI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlAMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UCIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. (100 MG BEVACIZUMAB)PR1700,230000801,4000000,000000
  312W66673002L01FG01BEVACIZUMABUM**1MVASI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlAMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UCIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF. (400 MG BEVACIZUMAB)PR12.653,0700002.930,0000000,000000
  313W64373002L01FG01BEVACIZUMABUM**1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR13.183,6840003.516,000000614,020000
  314W67574001L01FG01BEVACIZUMABUM**1ALYMSYS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMABXIENCE RESEARCH SLSPANIACUTIE CU 1 FLAC. A 4 ML SOL. CARE CONȚINE 100 MG BEVACIZUMABPR1840,276000961,680000261,140000
  315W67574002L01FG01BEVACIZUMABUM**1ALYMSYS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMABXIENCE RESEARCH SLSPANIACUTIE CU 1 FLAC. A 16 ML SOL. CARE CONȚINE 400 MG BEVACIZUMABPR13.183,6840003.516,0000001.099,310000
  316W64373001L01FG01BEVACIZUMABUM**1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1840,276000961,680000224,620000
  …..............
  333 W64588001 L01FF02 PEMBROLIZUMABUM**1Ω KEYTRUDA 25 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 25 mg/ml MERCK SHARP DOHME OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 4 ML CONCENTRAT (100 MG PEMBROLIZUMAB) PR 1 11.516,080000 12.590,690000 0,000000
  ………………..
  377 W64592005 L01EH01 LAPATINIBUM **1 Ω TYVERB COMPR. FILM. 250 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM. PR 140 46,074357 50,493642 0,000000
  378 W61702006 L01EH01 LAPATINIBUM **1 Ω TYVERB COMPR. FILM. 250 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM. PR 140 46,074357 50,493642 0,000000
  379 W64607001 L01EA03 NILOTINIBUM **1 TASIGNA CAPS. 150 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE X 28 CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL) (CUTIE DIN CARTON) PR 28 94,325714 104,177857 0,000000
  380 W64606001 L01EA03 NILOTINIBUM **1 TASIGNA CAPS. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE X 28 CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL) PR 28 112,955000 124,483571 0,000000
  381 W64608001 L01EA03 NILOTINIBUM **1 TASIGNA CAPS. 50 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU 120 (3 X 40) CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL) PR 120 38,202416 41,958583 0,000000
  ……………..
  385 W64502002 L01EX03 PAZOPANIB **1 Ω VOTRIENT 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. PR 90 74,425444 81,547777 0,000000
  386 W64502002 L01EX03 PAZOPANIB **1 VOTRIENT 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. PR 90 73,221600 80,320266 1,227511
  387 W61703002 L01EX03 PAZOPANIB **1 Ω VOTRIENT 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. S 90 74,425444 81,547777 0,000000
  388 W61703002 L01EX03 PAZOPANIB **1 VOTRIENT 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. S 90 73,221600 80,320266 1,227511
  389 W64503002 L01EX03 PAZOPANIB **1 Ω VOTRIENT 400 mg COMPR. FILM. 400 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 148,684166 162,701833 0,000000
  390 W64503002 L01EX03 PAZOPANIB **1 VOTRIENT 400 mg COMPR. FILM. 400 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 142,295599 155,865400 6,836433
  391 W61704002 L01EX03 PAZOPANIB **1 Ω VOTRIENT 400 mg COMPR. FILM. 400 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. S 60 148,684166 162,701833 0,000000
  392 W61704002 L01EX03 PAZOPANIB **1 VOTRIENT 400 mg COMPR. FILM. 400 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. S 60 142,295599 155,865400 6,836433
  ………………
  398 W64596001 L01EJ01 RUXOLITINIBUM **1 JAKAVI COMPR. 10 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA AMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR. PR 56 215,934821 236,050535 0,000000
  399 W64594001 L01EJ01 RUXOLITINIBUM **1 JAKAVI COMPR. 15 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA AMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR. PR 56 215,934821 236,050535 0,000000
  400 W64595001 L01EJ01 RUXOLITINIBUM **1 JAKAVI COMPR. 20 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA AMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR. PR 56 215,934821 236,050535 0,000000
  401 W64593001 L01EJ01 RUXOLITINIBUM **1 JAKAVI COMPR. 5 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA AMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR. PR 56 109,692321 120,246071 0,000000
  ………………
  403 W61700002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 TAFINLAR 50 mg CAPS. 50 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 127,924500 139,755833 0,000000
  404 W61700002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 Ω TAFINLAR 50 mg CAPS. 50 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 127,924500 139,755833 0,000000
  405 W64724002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 TAFINLAR 50 mg CAPS. 50 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 127,924500 139,755833 0,000000
  406 W64724002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 Ω TAFINLAR 50 mg CAPS. 50 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 127,924500 139,755833 0,000000
  407 W64725002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 TAFINLAR 75 mg CAPS. 75 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 191,761750 209,338500 0,000000
  408 W64725002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 Ω TAFINLAR 75 mg CAPS. 75 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 191,761750 209,338500 0,000000
  409 W61701002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 TAFINLAR 75 mg CAPS. 75 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 191,761750 209,338500 0,000000
  410 W61701002 L01EC02 DABRAFENIBUM **1 Ω TAFINLAR 75 mg CAPS. 75 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULE PR 120 191,761750 209,338500 0,000000
  411 W62208002 L01EE01 TRAMETINIBUM **1 MEKINIST 0,5 mg COMPR. FILM. 0,5 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM. PR 30 143,944000 158,171000 0,000000
  412 W64448002 L01EE01 TRAMETINIBUM **1 MEKINIST 0,5 mg COMPR. FILM. 0,5 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM PR 30 143,944000 158,171000 0,000000
  413 W62210002 L01EE01 TRAMETINIBUM **1 MEKINIST 2 mg COMPR. FILM. 2 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM. PR 30 572,778000 625,600333 0,000000
  414 W64449002 L01EE01 TRAMETINIBUM **1 MEKINIST 2 mg COMPR. FILM. 2 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA FLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM. PR 30 572,778000 625,600333 0,000000
  …………………
  425 W64294001 L01ED03 ALECTINIB **1 Ω ALECENSA 150 mg CAPS. 150 mg ROCHE REGISTRATION GMBH GERMANIA AMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULE PR 224 88,928482 97,102500 0,000000
  426 W64447001 L01EX10 MIDOSTAURINUM **1 RYDAPT 25 mg CAPS. MOI 25 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/AL X 112 (4 X 28) CAPS. MOI PR 112 499,087767 544,346964 0,000000
  427 W64450003 L01EF02 RIBOCICLIBUM **1 Ω KISQALI 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 42 COMPR. FILM. PR 42 141,878095 155,555714 0,000000
  428 W64450001 L01EF02 RIBOCICLIBUM **1 Ω KISQALI 200 mg COMPR. FILM. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 63 COMPR. FILM. PR 63 142,155714 155,555555 0,000000
  . . . . . . . . . . .
  454 W64499001 L01CE01 TOPOTECANUM HYCAMTIN 1 mg CAPS. 1 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 CAPS. PR 10 112,359000 126,286000 0,000000
  455 W61694001 L01CE01 TOPOTECANUM HYCAMTIN 1 mg CAPS. 1 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X BLIST. PVC/PCTFE/AL X 10 CAPS. P-RF 10 112,359000 126,286000 0,000000
  456 W65809003 L01CE01 TOPOTECANUM TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. POLONIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 5 ML, CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF. (4 MG TOPOTECAN) PR 1 189,828000 231,744000 113,416000
  457 W65809001 L01CE01 TOPOTECANUM TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. POLONIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 2 ML, CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF. (1 MG TOPOTECAN) PR 1 74,410000 94,090000 0,000000
  458 W56744001 L01CE01 TOPOTECANUM POTACTASOL 4 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 4 mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 4 MG PULBERE PENTRU CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ PR 1 158,190000 193,120000 0,000000
  ………………
  565 W65072001 L04AX02 TALIDOMIDUM **1 THALIDOMIDE CELGENE 50 mg CAPS. 50 mg CELGENE EUROPE BV OLANDA CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL) PR 28 44,541071 49,912142 0,000000
  …………….
  615 W66360001 L01ED05 LORLATINIBUM **1 Ω LORVIQUA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg PFIZER EUROPE MA EEIG BELGIA CUTIE CU 3 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM. PR 30 703,967333 768,597000 0,000000
  616 W66359002 L01ED05 LORLATINIBUM **1 Ω LORVIQUA 25 mg COMPR. FILM. 25 mg PFIZER EUROPE MA EEIG BELGIA CUTIE CU 9 BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 10 COMPR. FILM. PR 90 176,075333 192,346222 0,000000
  ……………
  631 W68371001 L04AX02 TALIDOMIDUM **1 TALIDOMIDA BMS 50 mg CAPS. 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG IRLANDA CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL) PR 28 44,541071 49,912142 0,000000
  633 W68580009 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 (3 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  634 W68580008 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  635 W68580006 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 (3 X 30) COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  636 W68580005 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  637 W68580003 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ AMBALAJ MULTIPLU CU FLAC. PEID X 90 (3 X 30) COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  638 W68580002 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg COMPR. FILM. 200 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 90 COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  639 W68583008 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 (2 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  640 W68583007 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  641 W68583002 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  642 W68583004 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  643 W68583005 L01EX03 PAZOPANIB **1 PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 (2 X 30) COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  …………….
  670 W64606002 L01EA03 NILOTINIBUM **1 TASIGNA CAPS. 200 mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. IRLANDA CUTIE DE CARTON X 28 CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL) PR 28 112,955000 124,483571 0,000000
  671 W68700007 L01EX03 PAZOPANIB**1 PYZYPI 200 mg COMPR. FILM. 200 mg STADA M D - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM. PR 90 61,018000 66,933555 0,000000
  672 W68701005 L01EX03 PAZOPANIB**1 PYZYPI 400 mg COMPR. FILM. 400 mg STADA M D - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 118,579666 129,887833 0,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 326 și 568 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 697 se introduc douăzeci și opt de noi poziții, pozițiile 698-725, cu următorul cuprins:
  698 W68870002 L01AA09 BENDAMUSTINUM**1 BENDAMUSTINA ACCORD 25 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. POLONIA CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ INTRODUSE ÎNTR-UN PLIC PROTECTOR CU 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 5 177,808000 201,440000 0,000000
  699 W68822001 L01CX01 TRABECTEDINUM**1 TRABECTEDIN TEVA 0,25 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 0,25 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PR 1 1.119,780000 1.258,710000 0,000000
  700 W68823001 L01CX01 TRABECTEDINUM**1 TRABECTEDIN TEVA 1 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PR 1 4.233,190000 4.652,330000 0,000000
  701 W66368001 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 132,386333 145,572666 0,000000
  702 W66368003 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 30 COMPR. FILM. PR 30 132,386333 145,572666 0,000000
  703 W66368002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL- PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM. PR 30 132,386333 145,572666 0,000000
  704 W66917001 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB KRKA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 117,666666 129,528333 0,000000
  705 W66365003 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 20 mg COMPR. FILM. 20 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 60 COMPR. FILM. PR 60 60,860166 66,973333 0,000000
  706 W66365002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 20 mg COMPR. FILM. 20 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL-PVC/AL X 60X1 COMPR. FILM. PR 60 60,860166 66,973333 0,000000
  707 W66365001 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 20 mg COMPR. FILM. 20 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 60,860166 66,973333 0,000000
  708 W66914002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB KRKA 50 mg COMPR. FILM. 50 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 58,833333 64,764166 0,000000
  709 W66366003 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 60 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  710 W66366002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL-PVC/AL X 60X1 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  711 W66366001 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  712 W66915002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB KRKA 70 mg COMPR. FILM. 70 mg KRKA, D.D., NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 58,833333 64,764166 0,000000
  713 W66367003 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 70 mg COMPR. FILM. 70 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU CAPAC DIN PP CU ÎNCHIDERE SECURIZATĂ PT. COPII X 60 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  714 W66367002 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 70 mg COMPR. FILM. 70 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL-PVC/AL X 60X1 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  715 W66367001 L01EA02 DASATINIBUM**1 DASATINIB ZENTIVA 70 mg COMPR. FILM. 70 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM. PR 60 66,193166 72,786333 0,000000
  716 W65344001 L01ED04 BRIGATINIBUM**1 Ω ALUNBRIG 180 mg COMPR. FILM. 180 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILM PR 28 648,265714 707,972857 0,000000
  717 W65342002 L01ED04 BRIGATINIBUM**1 Ω ALUNBRIG 30 mg COMPR. FILM. 30 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILM PR 28 110,843571 122,182142 0,000000
  718 W65343002 L01ED04 BRIGATINIBUM**1 Ω ALUNBRIG 90 mg COMPR. FILM. 90 mg TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA CUTIE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILM PR 28 371,078571 405,838571 0,000000
  719 W66552001 L01ED04 BRIGATINIBUM**1 Ω ALUNBRIG 90 mg + 180 mg COMPR. FILM. FĂRĂ CONCENTRAȚIE TAKEDA PHARMA A/S DANEMARCA PACHET DE INIȚIERE CU BLIST. ACLAR/AL X 28 COMPR. FILM. (7 X 90 MG + 21 X 180 MG PR 1 18.151,440000 19.823,240000 0,000000
  720 W68147001 L01EJ02 FEDRATINIBUM**1 Ω INREBIC 100 mg CAPS. 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG IRLANDA CUTIE CU UN FLACON DIN HDPE X 120 CAPSULE PR 120 186,231083 203,310083 0,000000
  721 W67375002 L01EL02 ACALABRUTINIBUM**1 CALQUENCE 100 mg CAPS. 100 mg ASTRA ZENECA AB SUEDIA CUTIE CU BLISTERE DIN AL/AL CU SIMBOLURILE SOARELUI/LUNII X 60 CAPSULE PR 60 350,832833 383,044166 0,000000
  722 W68279001 L01EX02 SORAFENIBUM**1 WELDININ 200 mg COMPR. FILM. 200 mg EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. UNGARIA CUTIE CU BLISTERE TIP CALENDAR DIN PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPRIMATE FILMATE PR 112 64,793035 71,033214 0,000000
  723 W67395001 L01EX02 SORAFENIBUM**1 SORAFENIB DR. REDDY'S 200 mg COMPR. FILM. 200 mg DR. REDDY'S LABORATORIES ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM. PR 112 64,793035 71,033250 16,282642
  724 W66358001 L01FX02 GEMTUZUMAB OZOGAMICIN**1 Ω MYLOTARG 5 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 5 mg PFIZER EUROPE MA EEIG BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC ȘI SIGILIU CU CAPAC DETAȘABIL X 5 MG GEMTUZUMAB OZOGAMICIN PR 1 32.122,220000 35.051,410000 0,000000
  725 W67184001 L01FX09 MOGAMULIZUMAB**1 Ω POTELIGEO 4 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 4 mg/ml KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. A 5 ML CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 5.396,010000 5.919,810000 0,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 55 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „55W63930004A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 750 mgCOMPR. ELIB. PREL.750 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE CU 4 BLIST. PVC/PVDC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL.PRF600,5335990,7212000,042300“
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat -Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 104, 141 și 142 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 198 se introduc opt noi poziții, pozițiile 199-206 cu următorul cuprins:
  „199W65729002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 750 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.750 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,4446660,6010000,000000
  200W68403007A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**IPINZAN 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PE-PCTFE/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,6240002,0510000,000000
  201W68403003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**IPINZAN 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,6240002,0510000,000000
  202W68421003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**IPINZAN 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,6240002,0533990,134267
  203W68421007A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**IPINZAN 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PE-PCTFE/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,6240002,0533990,134267
  204W68861002A10BH01SITAGLIPTINUM**JIDINUM 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMEDOCHEMIE LIMITEDCIPRUCUTIE CU BLIST. DIN POLIAMIDĂ-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6278573,3225000,000000
  205W60940002A10BK03EMPAGLIFLOZINUM**JARDIANCE 10 mgCOMPR. FILM.10 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 90 X 1 COMPR. FILM.PRF906,1898887,1708880,000000
  206W60941002A10BK03EMPAGLIFLOZINUM**JARDIANCE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 90 X 1 COMPR. FILM.PRF906,1898887,1708880,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, poziția 2 se abrogă.12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 30 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 31-37, cu următorul cuprins:
  „31W66826001B01AC21TREPROSTINILUM**ΩTREPULMIX 10 mg/mlSOL. PERF.10 mg/mlSCIPHARM SÀRLLUXEMBURG1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ȘI PREVĂZUT CU UN CAPAC ROȘU X 100 MG TREPROSTINILPR138.466,75000041.966,9600000,000000
  32W66880001B01AC21TREPROSTINILUM**ΩTRESUVI 2,5 mg/mlSOL. PERF.2,5 mg/mlAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 10 ML CARE CONȚINE 10 ML SOL. PERF.PR16.016,4300006.596,0700000,000000
  33W66824001B01AC21TREPROSTINILUM** ΩTREPULMIX 2,5 mg/mlSOL. PERF.2,5 mg/mlSCIPHARM SÀRLLUXEMBURG1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ȘI PREVĂZUT CU UN CAPAC ALBASTRU X 25 MG TREPROSTINILPR111.989,39000013.106,6000000,000000
  34W66881001B01AC21TREPROSTINILUM** ΩTRESUVI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 10 ML CARE CONȚINE 10 ML SOL. PERF.PR112.002,86000013.121,2800000,000000
  35W66825001B01AC21TREPROSTINILUM** ΩTREPULMIX 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlSCIPHARM SÀRLLUXEMBURG1 FLAC. DE 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ȘI PREVĂZUT CU UN CAPAC VERDE X 50 MG TREPROSTINILPR122.964,92000025.069,9500000,000000
  36W68793004C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID DE CULOARE ALBĂ OPACĂ X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052850,000072
  37W68793002C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052850,000072“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 30 se introduc două noi poziții, pozițiile 31 și 32, cu următorul cuprins:
  „31W69207001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  32W69207002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF14.667,0000005.125,1800000,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 33 se introduc două noi poziții, pozițiile 34 și 35, cu următorul cuprins:
  „34W69207002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF14.667,0000005.125,1800000,000000
  35W69207001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, poziția 2 se abrogă.16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, după poziția 3 se introduc două noi poziții, pozițiile 4 și 5, cu următorul cuprins:
  „4W68793004C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU FLAC. PEID DE CULOARE ALBĂ OPACĂ X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052850,000072
  5W68793002C02KX01BOSENTANUM**BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR5622,00714224,8052850,000072“
  17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:
  „13W67417001B06AC04CONESTAT ALFA**1RUCONESTPULB + SOLV. PT. SOL. INJ2100 UPHARMING GROUP N.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON PULBERE X 2100 UNITĂȚI + 1 FLACON X 20 ML SOLVENT + KIT DE ADMINISTRAREPR13.659,4500004.026,9600000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR63,5520004,8000001,480000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 114, 120 și 123 se abrogă.20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 352 se introduc trei noi poziții, pozițiile 353-355, cu următorul cuprins:
  „353W69217001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,9600004,0000000,000000
  354W69207001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  355W69207002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF14.667,0000005.125,1800000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „11W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR63,5520004,8000001,480000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția 132, cu următorul cuprins:
  „132W69217001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,9600004,0000000,000000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 17, 18 și 23-25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  17W64849001B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5000 UI/0,2 mlSOL. INJ.5000 UI/0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILĂPR/PRF1014,48700017,6860000,000000
  18W52808004B01AB04DALTEPARINUMFRAGMIN 5000 UI/0,2 mlSOL. INJ.5000 UI/0,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 10 BLISTERE INDIVIDUALE CONȚINÂND FIECARE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, FĂRĂ SISTEM DE BLOCARE A ACULUI NEEDLE-TRAP A 0,2 ML SOLUȚIE INJECTABILAS/P-RF1014,48700017,6860000,000000
  ……....
  23W42954002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 10 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.10 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR1498,540000581,5600000,000000
  24W42955002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 20 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.20 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR1982,1600001.108,7000000,000000
  25W42956002H01CB02OCTREOTIDUM**SANDOSTATIN LAR 30 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ.30 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULBERE (MICROSFERE) + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON + 1 AC PT. INJECTARE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPR1608,520000701,4400000,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 245 se introduc două noi poziții, pozițiile 246 și 247, cu următorul cuprins:
  „246W69207001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF12.348,5000002.598,0200000,000000
  247W69207002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF14.667,0000005.125,1800000,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5W68079001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)UGUROL 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V., ORALĂ ȘI CUT.500 mg/5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 FIOLE A CÂTE 5 ML SOL. INJ.PR63,5520004,8000001,480000“
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“ , după poziția 149 se introduce o nouă poziție, poziția 150, cu următorul cuprins:
  „150W69217001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM (4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,9600004,0000000,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 76, 82 și 85 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  -----