ORDIN nr. 779 din 29 noiembrie 2022privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colectiv
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022    În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul nr. 10.860 din 29.11.2022,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colectiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 21 septembrie 2022, se modifică după cum urmează:– Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 martie 2023.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
    Horia-Miron Constantinescu
    București, 29 noiembrie 2022.Nr. 779.-----