HOTĂRÂRE nr. 1.441 din 29 noiembrie 2022privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 89 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 9 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 89 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Limitele amenzilor prevăzute la art. 89 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează după cum urmează:a) cele de la art. 88 lit. a)-c), cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 6.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice;b) cele de la art. 88 lit. d)-f), i), j), l) și n), cu amendă de la 900 lei la 4.000 lei pentru persoane fizice și de la 4.500 lei la 25.000 lei pentru persoane juridice;c) cele de la art. 88 lit. g) și h), cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 15.000 lei la 37.500 lei pentru persoane juridice;d) cele de la art. 88 lit. k) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice;e) cele de la art. 88 lit. m) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare din fondurile Ministerului Sportului.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 1.441.-----