HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 29 noiembrie 2022privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 7 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La titlul „Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități“, numerele curente 8-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  88790 CR-D-ICentre de îngrijire și asistențăInformare și asistență socială/Servicii de asistență socialăConsiliere psihologicăAbilitare și reabilitareÎngrijire și asistențăDeprinderi de viață independentă:- menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;- menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiuneDezvoltarea abilităților lucrativeEducație/Pregătire pentru muncăAsistență și suport pentru luarea unei deciziiIntegrare și participare socială și civicăROF servicii sociale cu cazare
  98790 CR-D-IICentre de abilitare și reabilitareROF servicii sociale cu cazare
  108790 CR-D-IVCentre pentru viață independentăROF servicii sociale cu cazare
  118790 CR-D-VICentre respiro/ Centre de crizăInformare și consiliere socială/Servicii de asistență socialăConsiliere psihologică*Îngrijire și asistențăProgram obișnuit de viațăROF servicii sociale cu cazare
  128790 CR-D-VIILocuințe protejateInformare și consiliere socială/Servicii de asistență socială**Consiliere psihologică**Abilitare și reabilitare**Îngrijire și asistențăDeprinderi de viață independentă**:- dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autoîngrijire;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodărire;- dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune;- dobândirea independenței economiceDezvoltarea abilităților lucrativeEducație/Pregătire pentru muncă**Asistență și suport pentru luarea unei decizii**Implicare și participare socială și civică
  * Activitatea se desfășoară într-un centru de zi la sediul acestuia sau, după caz, în centrul respiro/centrul de criză.** Activitatea se desfășoară într-un centru de zi la sediul acestuia, în spațiu liber sau, după caz, în locuința protejată.
  2. La titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice“, numerele curente 33 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  338810CZ-V-I I. Centre de zi de asistență și recuperareÎngrijire personalăTerapii de recuperare, reabilitare funcțională, cum ar fi: ședințe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, gimnastică medicală, podologieConsiliere psihosocială și informare, consiliere juridicăGimnastică geriatrică de întreținereAlte activități, după caz: linie telefonică de urgență, socializare și petrecere a timpului liber, organizare și implicare în activități comunitare și culturale, asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor, acordare de alimente, ajutoare materiale ROF serviciu social de zi
  348810CZ-V-IIII. Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liberSocializare și petrecere a timpului liberOrganizare și implicare în activități comunitare și culturaleAlte activități, după caz: consiliere psihosocială și informare, consiliere juridică, consiliere și orientare în carieră sau mediere, acțiuni caritabile, acordarea de alimente, ajutoare materiale și financiare, terapii de relaxare, gimnastică geriatrică de întreținere, activități administrativeROF serviciu social de zi
  3. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numărul curent 35 se modifică și va avea următorul cuprins:
  358810ID-II. Unități de îngrijire la domiciliuAjutor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilniceSprijin pentru dezvoltarea personală și menținerea respectului de sineActivități de promovare a inserției beneficiarului în familie și comunitateSesiuni de informare și consiliere a membrilor de familieÎngrijiri medicale, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală, activități terapeutice și ocupaționaleROF serviciu social la domiciliu
  4. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numărul curent 36 se abrogă.5. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numerele curente 37 și 37^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  378810 ID-IIIServicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitățiInformare și consiliere socială/Servicii de asistență socialăÎngrijire personalăHrănire și hidratareIntegrare și participare socială și civicăROF serviciu social la domiciliu
  37^18810 ID-IVAsistent personal al persoanei cu handicap gravSupraveghere, asistență și îngrijire, precum și sprijin pentru creșterea autonomiei și autodeterminării personaleROF serviciu social la domiciliu
  6. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numărul curent 37^1a se abrogă.7. La titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numărul curent 37^1b se modifică și va avea următorul cuprins:
  37^1b8810 ID-VIEchipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitățiInformare și consiliere socială/Servicii de asistență socialăConsiliere psihologicăFacilitarea independenței beneficiaruluiAsistență și suport pentru luarea unei deciziiDezvoltarea mobilității personaleROF serviciu social la domiciliu
  8. La titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități“, numărul curent 37^3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  37^38899 SC-D-III. Servicii de asistență și suportInformare și consiliere socială/Servicii de asistență socialăConsiliere psihologicăFacilitarea independenței beneficiaruluiSuport individual/Grup de suportAsistență și suport pentru luarea unei deciziiROF serviciu social în comunitate
  9. La titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități“, după numărul curent 37^3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 37^4, cu următorul cuprins:
  37^48810 ID-VAsistent personal profesionistAlimentație și hrănireSănătate și mobilitateIntimitate și confidențialitateLuarea deciziilor și autodeterminareaFormare și angajare în muncăROF serviciu social în comunitate
  10. La titlul „Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități“, numerele curente 38 și 39 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  388899 CZ-D-II. Centre de ziInformare și consiliere socialăConsiliere psihologicăAbilitare și reabilitareDeprinderi de viață independentăDezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncăAsistență și suport pentru luarea unei deciziiIntegrare și participare socială și civicăRecuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*ROF serviciu social de zi
  398899 CZ-D-IIII. Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
  * Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
  11. La titlul „Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți“, numărulcurent 41 se abrogă.12. Titlul „Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie“ se modifică în „Servicii de asistență și suport pentru persoane aflate în nevoie“.13. Numerele curente 63-67 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  638899CZ-PN-II. Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturaleInformareEvaluareConsiliere psihosocialăConsiliere și suport juridicSuport emoționalCazare temporarăAlte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, integrare/reintegrare socială, asistență medicală primară, schimb de seringi, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente, hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, baie, alte activități administrativeROF serviciu social de zi
  648899CZ-PN-IIII. Centre de suport pentru situații de urgență/ crizăROF serviciu social de zi
  658899CZ-PN-IIIIII. Centre de zi de consiliere și informareROF serviciu social de zi
  668899CZ-PN-IVIV. Centre de zi de integrare/reintegrare socialăROF serviciu social de zi
  678899 CZ-PN-VServicii de asistență comunitarăComunicare și monitorizare situații de riscInformare și consiliere cu privire la drepturile sociale, la prevenirea și combaterea comportamentelor care pot duce la creșterea riscului de excluziune socialăPromovarea unui stil de viață sănătos și activ, promovarea voluntariatuluiConsiliere și acompaniere pentru prevenirea izolării socialeAdaptarea și amenajarea locuinței persoanelor vârstnice pentru a preveni căderile și riscul de pierdere a autonomiei funcționaleConsiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele dependente de consumul de alcool și substanțe etc.Educație extracurriculară: educație privind prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educație civică, educație pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă etc.Servicii de instruire pentru utilizarea internetului, cursuri și formare online pentru utilizarea dispozitivelor smart, telefonului, echipamentelor de telemedicină și teleasistență socialăFacilitarea accesului la o locuință, inclusiv locuință adaptatăConștientizarea și sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socialăActivități de stabilire a drepturilor în legătură cu beneficiile de asistență socială realizate de serviciul public de asistență socială, alocațiile pentru chirii și ajutoarele pentru bunuri alimentare, activități de asistență diurnă pentru persoanele fără locuință și alte grupuri dezavantajate social, activități caritabile, cum ar fi strângerea de fonduri, și alte activități-suport destinate ajutorului socialFacilitarea accesului la servicii medicaleAlte activități: asistență medicală primară, intervenție în stradă, schimb de seringi, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire de alimente, hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, baie, alte activități administrativeROF serviciu în comunitate

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 1.433.