LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizației de merit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru realizari deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului se instituie indemnizația de merit.  +  Articolul 2Indemnizația de merit se acordă personalităților române de prestigiu ale științei, culturii și sportului.  +  Articolul 3Propunerile pentru acordarea indemnizației de merit se întocmesc anual de către:a) Academia Română;b) Ministerul Culturii și Cultelor;c) Ministerul Educației și Cercetării;d) Ministerul Tineretului și Sportuluiși se înaintează pentru nominalizare Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.  +  Articolul 4(1) Prin prezenta lege se înființează Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit, compusă din președintele Academiei Române, presedinții comisiilor de cultură și ai comisiilor de muncă de la Senat și de la Camera Deputaților, ministrul culturii și cultelor, ministrul educației, cercetării și tineretului, președintele Agenției Naționale pentru Sport și președinții uniunilor de creatori care fac parte din Alianța Națională a Uniunilor de Creatori din România. (la 20-08-2003, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003. ) (2) Regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, precum și criteriile de atribuire a indemnizației de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 4^1Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit analizează și soluționează propunerile întocmite și înaintate de către instituțiile prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naționale. (la 27-07-2007, Art. 4^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 256 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 24 iulie 2007. )  +  Articolul 5(1) Cuantumul lunar al indemnizației de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată și este neimpozabil. (la 08-11-2008, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 239 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 05 noiembrie 2008 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul din luna decembrie 2020, de 6.240 lei.
  Conform alineatului (2) al articolului X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul din luna decembrie 2021, de 6.240 lei.
  Conform alineatului (3) al articolului XX, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul din luna decembrie 2022, de 6.240 lei.
  (2) Numărul total de indemnizații de merit este de 1.650. (la 08-11-2008, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 239 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 05 noiembrie 2008 ) (3) Numărul de indemnizații de merit acordate anual se stabilește prin legea bugetului de stat.
   +  Articolul 6Suma necesară pentru achitarea indemnizațiilor de merit se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul 7În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii și regulamentul de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU