HOTĂRÂRE nr. 164 din 11 ianuarie 2001privind contractarea şi derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa redeschida emisiunea de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital, încheiată la data de 10 noiembrie 2000, în limita sumei de 150 milioane euro. Redeschiderea acestei emisiuni se va face la parametrii necesari pentru atingerea randamentului acceptabil pentru investitori la momentul relansarii emisiunii şi va fi administrată de consortiul format din băncile de investiţii ING Barings şi Schroder Salomon Smith Barney, conform prospectului de emisiune elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 2Valuta obţinută din acest împrumut, mai puţin comisionul de intermediere şi alte costuri legate de emisiune care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virata în contul de valuta al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţionala a României, şi va fi utilizata de Ministerul Finanţelor Publice pe măsura necesităţilor pentru plata serviciului datoriei publice.  +  Articolul 3Plata ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumutului se suporta din bugetul de stat.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------