HOTĂRÂRE nr. 1.418 din 22 noiembrie 2022privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1149 din 29 noiembrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflat în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, identificat cu nr. MF 160551, ca urmare a reevaluării întocmite în condițiile legii, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.  +  Articolul 3După preluare, imobilul prevăzut la art. 2 va avea destinația de bază atât didactică/sportivă, cât și materială a învățământului preuniversitar de stat, iar pentru schimbarea destinației acestuia va fi necesar atât acordul Ministerului Sportului, cât și avizul Ministerului Educației.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Educației își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 noiembrie 2022.Nr. 1.418.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației,
  prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar
  Ministerul Educației CUI 13729380
  Nr. MFPCodul de clasificațiePersoana juridică ce administrează bunulDenumireaAdresaDatele de identificare actualizateValoarea de inventar actualizată - lei -
  1605518.26.03Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare CUI 3896976Complex SportivJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu Mare113.101 (CF 177486) 540.713 (CF 177505) 1.737.851 (CF 177487)
  TOTAL2.391.665
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care trece din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației,
  prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare
  Municipiul Satu Mare CUI 4038806
  Nr. crt.Nr. MFPersoana juridică de la care se transferă bunulDescrierea tehnică a bunuluiAdresaValoarea de inventar - lei -Persoana juridică la care se transmite imobilul
  1.160551Statul român, din administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare (CUI 3896976)S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu MareJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 12.391.665Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
  ----