HOTĂRÂRE nr. 164 din 28 noiembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 29 noiembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. IV - Componența Comisiei pentru politică externă, domnul senator Novak Levente - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei.2. La anexa nr. IX - Componența Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic, domnul senator Popescu Ion-Dragoș - senator neafiliat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Bodea Marius - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.3. La anexa nr. XII - Componența Comisiei pentru învățământ, domnul senator Novak Levente - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei.4. La anexa nr. XVIII - Componența Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, domnul senator Novak Levente - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Kovács Irina Elisabeta - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.5. La anexa nr. XXIII - Componența Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie, doamna senator Kovács Irina Elisabeta - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 28 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 28 noiembrie 2022.Nr. 164.----