LEGE nr. 327 din 28 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 29 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prefecților, primarului general al Capitalei, primarilor de sector ai municipiului București, primarilor municipiilor reședință de județ, precum și președinților consiliilor județene, pentru probleme ce vizează competența organelor respective;2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Informațiile pentru securitatea națională obținute din străinătate de Serviciul de Informații Externe sunt exceptate de la dispozițiile alin. (1) lit. c).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 28 noiembrie 2022.Nr. 327.-----