HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 ianuarie 2001privind numirea în funcţia de subprefect al judeţului Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 15 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi în baza dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Ciurean Iosif se numeşte în funcţia de subprefect al judeţului Braşov.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca---------