HOTĂRÂRE nr. 155 din 7 noiembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 7 noiembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. VI - Componența Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Dîncu Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Tîlvăr Angel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.2. La anexa nr. XIV - Componența Comisiei pentru cultură și media, domnul senator Tîlvăr Angel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Dîncu Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 7 noiembrie 2022.Nr. 155.------