ORDIN nr. 129 din 12 octombrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 19 octombrie 2022    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și f) și ale art. 5 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele reglementate pentru serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023 se stabilesc în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor în vigoare și ale prezentului ordin.  +  Articolul 3La calculul tarifelor reglementate pentru serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice aplicabile de la data de 1 aprilie 2023 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 94 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 80 alin. (6) și art. 113 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 116 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 114 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea limitărilor privind creșterea anuală a tarifelor se efectuează fără considerarea componentei distincte aferente costurilor suplimentare cu consumul propriu tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1) din normele menționate la art. 1 din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 80 alin. (4) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii pentru care se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat recunoscut de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este minimul dintre prețul realizat de operatorul de rețea și prețul de referință majorat cu 5%.  +  Articolul 6Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 12 octombrie 2022.Nr. 129.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electricăpentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifelereglementate