RECTIFICARE nr. 294 din 30 decembrie 2000la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 294/2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 15 ianuarie 2001    În Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, se face următoarea rectificare:- la art. II pct. 1 alin. (3), în loc de: ordonator de credite se va citi: ordonator principal de credite.──────────────