ORDIN nr. 2.905/6.074/2022privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.905 din 5 octombrie 2022
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.074 din 11 octombrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 12 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.499/2022 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, precum și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină,medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022