ORDIN nr. 3.160 din 10 octombrie 2022pentru aplicarea în trimestrul II 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 11 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.970/2022 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,ținând cont de prevederile art. 3^7 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista, aferentă trimestrului II 2022, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivit prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Lista menționată la art. 1 este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2022.Nr. 3.160.  +  ANEXĂLISTAaferentă trimestrului II 2022, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizatepentru punere pe piață în România, raportate de furnizorii de servicii medicale și demedicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din FNUASSși din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivitprevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilireaunor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prinLegea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare