ORDIN nr. 5.732 din 29 septembrie 2022privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 10 octombrie 2022  În temeiul prevederilor art. 25 alin. (6), art. 33^1 și 33^2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Direcția generală minorități, Direcția generală economică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ profesional și tehnic și instituțiile de învățământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2017.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 5.732.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde organizare și funcționare a învățământului dual