HOTĂRÂRE nr. 137 din 11 ianuarie 2001privind numirea în funcţia de prefect al judeţului Ialomita
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 15 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi în baza dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Balan Marian se numeşte în funcţia de prefect al judeţului Ialomita.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-------