DECIZIE nr. 491 din 5 octombrie 2022privind numirea unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, formulată prin Adresa nr. 110.346 din 28.09.2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.908 din 28 septembrie 2022,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (9) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Se constată încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a domnului Iohan Neuner, rector al Universității Tehnice de Construcții București, ca urmare a decesului.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Badea, decan al Facultății de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 2La articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Gheorghe Badea - membru, decan al Facultății de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții București;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 491.----