LEGE nr. 277 din 3 octombrie 2022pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 4 octombrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 63^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 63^1(1) La cererea părintelui/reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București organizează în cadrul unităților de învățământ grupe de acomodare în cadrul cărora sunt predate noțiuni de limbă și cultură românească, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației.(2) Pentru organizarea și predarea noțiunilor de limbă, cultură și civilizație românească în cadrul grupelor de acomodare se pot organiza sesiuni de informare și schimburi de bune practici cu persoanele implicate în predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 63^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului educației. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 3 octombrie 2022.Nr. 277.----