HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 29 septembrie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 3 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:LISTAcuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății2. La litera A, punctele I și III se modifică și vor avea următorul cuprins:I. Unități finanțate integral de la bugetul de stat: 1. direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate*); 2. Institutul Național de Sănătate Publică; 3. Institutul Național de Medicină Sportivă; 4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau»; 5. Agenția Națională de Transplant; 6. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale; 7. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; 8. Spitalul Tichilești (leprozerie); 9. serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Numărul maxim de posturi la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-9 este de 19.387, din care: – Spitalul Tichilești (leprozerie) - 28.(...)III. Unități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat: 1. Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici» București; 2. Institutul de Medicină Legală Iași; 3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca; 4. Institutul de Medicină Legală Timișoara; 5. Institutul de Medicină Legală Craiova; 6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș; 7. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București; 8. Academia de Științe Medicale; 9. Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate; 10. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-10 este de 975. *) În subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București funcționează centrele județene de întreținere și reparare a aparaturii medicale și policlinicile cu plată, finanțate integral din venituri proprii.3. Litera C se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 1.184.-----