ORDIN nr. 1.653/4.316/2022privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Nr. 1.653 din 15 iulie 2022
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 4.316 din 26 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 3 octombrie 2022  În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ de studii doctorale și de cercetare cetățenilor străini în instituții de învățământ superior din România, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor externe și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul minim de burse „Eugen Ionescu“ de studii universitare de doctorat și de cercetare care vor fi acordate în anul universitar 2022-2023 de către Agenția Universitară a Francofoniei, din plata contribuției voluntare anuale a României, este stabilit la 40.  +  Articolul 2Domeniile de cercetare sunt următoarele: Administrarea afacerilor; Agronomie; Antropologie; Arheologie; Arhitectură; Arte plastice și decorative; Asistență socială; Astronomie; Biologie; Biotehnologii; Calculatoare și tehnologia informației; Chimie; Cinematografie și Media; Comerț; Contabilitate; Criminologie; Demografie; Drept; Ecologie; Economie; Economie și afaceri internaționale; Educație fizică și sport; Farmacie; Filologie; Filosofie; Finanțe; Fizică; Geografie; Geologie; Hidrologie; Horticultură; Informatică; Informatică economică; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Ingineria produselor alimentare; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie aerospațială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică și telecomunicații; Inginerie energetică; Inginerie forestieră; Inginerie industrială; Inginerie mecanică; Inginerie și management; Istorie; Management; Marketing; Matematică; Mecatronică și robotică; Medicină; Medicină dentară; Medicină veterinară; Mine, petrol și gaze; Muzică; Oceanografie; Ordine publică și siguranță națională; Planificare teritorială; Psihologie; Relații internaționale și studii europene; Securitate națională; Silvicultură; Sociologie; Știința mediului; Științe administrative; Științe ale comunicării; Științe ale educației; Științe militare și informații; Științe politice; Teledetecție; Urbanism; Zootehnie.  +  Articolul 3(1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2022-2023 s-au stabilit prin consultarea instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei și partenere la Programul de burse „Eugen Ionescu“ în domeniile menționate la art. 2, și sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu“, în funcție de strategia de cercetare postuniversitară și de evaluările instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România partenere la programul de burse „Eugen Ionescu“.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Agenția Universitară a Francofoniei, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția ONU, instituții specializate și francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoștința Agenției Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXĂANEXAprivind bursele "Eugen Ionescu" în anul universitar 2022-2023