PROTOCOLUL nr. 10 din 25 martie 1992al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), considerind ca este recomandabil sa amendeze art. 32 al convenţiei în vederea reducerii majorităţii de două treimi care este prevăzută, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Cuvintele "de două treimi" sunt suprimate din paragraful 1 al art. 32 al convenţiei.  +  Articolul 2Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul lor de a fi legate prin: a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 3Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va urma expirării unei perioade de 3 luni de la data la care toate părţile la convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul lor de a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 2.  +  Articolul 4Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului protocol conform art. 3; d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 25 martie 1992, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei. -----