DECIZIE nr. 672 din 28 septembrie 2022pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (4), (5), (6), (6^1), (6^2) și (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013 din 29 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu pot depăși valoarea de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, după caz.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.  +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad Ștefan Stoica
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 672.  +  ANEXĂ(Anexa la Decizia nr. 997/2018)
  LISTA
  tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
  dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică
  Nr. crt.Tip de accesTarife maxime anuale
  Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniuClădiri cu valoare de patrimoniu
  1Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I (subtraversare) situate în localități de rang 2 și 32,70 lei/ml-
  2Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria II (subtraversare), situate în localități de rang 2 și 3, și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I situate în localități de rang 2 și 30,66 lei/ml-
  3Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I (subtraversare) situate în localități de rang 0 și 10,80 lei/ml-
  4Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriul portuar (inclusiv rada portului)1,79 lei/ml-
  5Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona A - localități de rang 0 și 11,93 lei/ml-
  6Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona B - localități de rang 0 și 10,85 lei/ml-
  7Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona C - localități de rang 0 și 10,56 lei/ml-
  8Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona D - localități de rang 0 și 10,48 lei/ml-
  9Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri situate în zona A ori B din localități de rang 2 și 3, cu densitate peste 50 locuitori/kmp/clădiri de birouri din localități de rang 4 și 5 cu densitate peste 50 locuitori/kmp - utilizare discontinuă0,1 lei/ml0,58 lei/ml
  10Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri/clădiri rezidențiale (cu excepția clădirilor rezidențiale situate în localități de rang 4 și 5, cu densitate de sub 50 locuitori/kmp) - utilizare continuă1,31 lei/ml 
  11Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri/clădiri industriale situate în localități de rang 2, 3, 4 și 5, cu densitate peste 50 locuitori/kmp/clădiri rezidențiale - utilizare continuă 2,41 lei/ml
  12Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale din zona A ori B situate în intravilanul localităților de rang 0 și 1/centre comerciale din zona A situate în localități de rang 2 și 3, cu densitate sub 50 locuitori/kmp/centre comerciale situate în intravilanul localităților de rang 2 și 3, cu densitate peste 50 locuitori/kmp, și centre comerciale situate în localități de rang 4 și 5 - utilizare discontinuă1,16 lei/ml 
  13Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale (cu excepția celor din zona C ori D situate în extravilanul localităților de rang 0 și 1) - utilizare discontinuă 2,22 lei/ml
  14Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă3,38 lei/ml5,55 lei/ml
  15Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)9,09 lei/mp-
  16Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane de categoria I) situate în localități de rang 0 și 15,63 lei/mp-
  17Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane de categoria I) situate în localități de rang 2 și 352,51 lei/mp-
  18Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană de categoria II) - localități de rang 2 și 3, având densitatea cuprinsă între 50 și 300 locuitori/kmp6,90 lei/mp-
  19Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 0 și 13,07 lei/mp-
  20Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 2 și 326,52 lei/mp-
  21Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 4 și 535,57 lei/mp-
  22Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 13,00 lei/mp35,37 lei/mp
  23Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 168,69 lei/mp118,67 lei/mp
  24Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 129,84 lei/mp70,10 lei/mp
  25Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 162,03 lei/mp110,34 lei/mp
  26Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1158,66 lei/mp231,13 lei/mp
  27Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 124,47 lei/mp63,39 lei/mp
  28Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1102,32 lei/mp160,70 lei/mp
  29Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 16,72 lei/mp 
  30Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1 41,20 lei/mp
  31Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 13 lei/mp7,69 lei/mp
  32Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 13 lei/mp13,71 lei/mp
  33Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 142,70 lei/mp86,19 lei/mp
  34Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 18,90 lei/mp43,93 lei/mp
  35Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 317,33 lei/mp44,38 lei/mp
  36Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 371,43 lei/mp112,00 lei/mp
  37Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 366,02 lei/mp105,24 lei/mp
  38Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3144,46 lei/mp203,30 lei/mp
  39Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3, având densitatea peste 50 locuitori/kmp21,12 lei/mp 
  40Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3 49,11 lei/mp
  41Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 33,26 lei/mp 
  42Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 3 (cu excepția clădirilor din zona B situate în localități cu densitate sub 50 locuitori/kmp) 26,80 lei/mp
  43Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 350,33 lei/mp85,63 lei/mp
  44Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5 (cu excepția clădirilor din zona B situate în localități cu densitate sub 50 locuitori/ kmp)21,53 lei/mp 
  45Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5 45,93 lei/mp
  46Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 570,32 lei/mp106,91 lei/mp
  47Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 565,44 lei/mp100,81 lei/mp
  48Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 5136,18 lei/mp189,24 lei/mp
  49Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5, având densitatea cuprinsă între 50 și 300 locuitori/kmp3 lei/mp8,12 lei/mp
  50Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 524,95 lei/mp50,20 lei/mp
  51Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5, cu densitate peste 50 locuitori/kmp8,85 lei/mp 
  52Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5 30,07 lei/mp
  53Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 551,29 lei/mp83,13 lei/mp
  NOTE:1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cmc și 0,08 mc.
  -----