ORDIN nr. 879/2.952/1.842/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 879 din 1 septembrie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 2.952 din 22 septembrie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.842 din 12 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 28 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul energiei, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea EUROTEST - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISocietatea EUROTEST - S.A.Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3Cod unic de înregistrare: 360557
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  ----