ORDIN nr. 2.371/21.361/3.765/2022pentru aprobarea reglementării tehnice "Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 2.371 din 9 septembrie 2022
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Nr. 21.361 din 12 septembrie 2022
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII Nr. 3.765 din 15 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022  În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 10 alin. (1) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 19.05.2022 al Comitetului tehnic de specialitate CTS B - Siguranță în exploatare pentru construcții, Subcomitetul construcții căi de comunicații terestre și construcții aferente transportului pe șine și Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 29.08.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrul cercetării, inovării și digitalizării și președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad-Ștefan Stoica
   +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂprivind "Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare,întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022"