RECTIFICARE nr. 1.662 din 29 septembrie 2020referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.662/2020
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 21 septembrie 2022    În finalul Ordinului ministrului sănătății nr. 1.662/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se face următoarea rectificare:– la dată, în loc de: „..., 29 septembrie 2020.“ se va citi: „..., 25 septembrie 2020.“.----