HOTĂRÂRE nr. 1.374 din 20 decembrie 2000pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 9 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul apărării naţionale,Sorin Frunzaverdep. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de stat  +  AnexăNORMA 20/12/2000