HOTĂRÂRE nr. 115 din 12 septembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 13 septembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. XI - Componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Poteraș Cosmin-Marian - senator neafiliat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Oprinoiu Aurel - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.2. La anexa nr. XXV - Componența Comisiei pentru tineret și sport, doamna senator Aelenei Evdochia - senator neafiliat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Cosma Dorinel - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 12 septembrie 2022.Nr. 115.-----