HOTĂRÂRE nr. 114 din 12 septembrie 2022pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 13 septembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 23 iunie 2022, punctul XVII se modifică și va avea următorul cuprins:XVII. Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială;Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 12 septembrie 2022.Nr. 114.-----