ORDIN nr. 5.379 din 7 septembrie 2022pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 12 septembrie 2022  În temeiul prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.207/DGIP din 31.08.2022 al prezentului ordin,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2022-2023.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 7 septembrie 2022.Nr. 5.379.  +  ANEXĂCRITERII GENERALEde acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar