RECTIFICARE nr. 119 din 1 septembrie 2022referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 septembrie 2022    La art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, se fac următoarele rectificări:– la alin. (1), în loc de: „… contribuției de solidaritate, … contribuția de solidaritate…“ se va citi: „… contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, … contribuția la Fondul de Tranziție Energetică…“;– la alin. (2) și (3), în loc de: „… contribuției de solidaritate.“ se va citi: „… contribuției la Fondul de Tranziție Energetică.“.----