RECTIFICARE nr. 263 din 21 iulie 2022referitoare la Legea nr. 263/2022
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 8 septembrie 2022    În cuprinsul Legii nr. 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 iulie 2022, se face următoarea rectificare:– la articolul unic pct. 2, cu referire la art. 27 alin. (2^3) lit. a) din Legea nr. 18/1991, în loc de: „... cartea financiară...“ se va citi: „...cartea funciară...“.----