HOTĂRÂRE nr. 1.335 din 14 decembrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internationala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 30 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internationala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, aprobată prin Legea nr. 80/2000, şi ale art. 10 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra, la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internationala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă standardele şi procedurile specifice României, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca BoagiuMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescu  +  Anexa 1NORMA 14/12/2000  +  Anexa 2STANDARDE ŞI PROCEDURI SPECIFICE ROMÂNIEI*) Notă *) Ministerul Afacerilor Externe va depune la Organizaţia Maritima Internationala prezenta anexa însoţită de anexele nr. 1.1-1.8 la normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei FAL.Standardele şi practicile recomandate care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se aplică în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei FAL.Standardul specific 2.1. - (1) La sosirea/plecarea navelor în/din porturile maritime româneşti, autorităţile publice solicita următoarele documente: a) declaraţia generală; b) declaraţia de marfa; c) declaraţia privind proviziile navei; d) declaraţia privind efectele şi bunurile echipajului; e) lista cuprinzând echipajul; f) lista cuprinzând pasagerii; g) documentul cerut în conformitate cu convenţia poştală universala pentru posta; h) declaraţia maritima de sănătate. (2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), autorităţile publice solicita: a) cargoplanul; b) certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare, care are forma şi conţinutul conform prevederilor legale în vigoare, respectând dispoziţiile art. 54 din Regulamentul sanitar internaţional; c) declaraţia sanitar-veterinara, care are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.8; d) declaraţia fitosanitara, care are forma şi conţinutul conform prevederilor legale în vigoare.Procedura specifică 2.2.2. - Declaraţia generală are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.2.Standardul specific 2.2.3. - Autorităţile publice accepta declaraţia generală, fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei, autorizat în mod corespunzător de către comandant, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Procedura specifică 2.3.1. - Declaraţia de marfa are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.3.Standardul specific 2.3.3. - Autorităţile publice accepta declaraţia de marfa, fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei, autorizat în mod corespunzător de către comandant, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Standardul specific 2.4. - Declaraţia privind proviziile navei are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.4.Standardul specific 2.4.1. - Autorităţile publice accepta declaraţia privind proviziile navei, fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei, autorizat în mod corespunzător de către comandant şi care are cunoştinţe personale referitoare la proviziile navei, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Standardul specific 2.5. - Declaraţia privind efectele şi bunurile echipajului are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.5.Standardul specific 2.5.1. - Autorităţile publice accepta declaraţia privind efectele şi bunurile echipajului, fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei autorizat în mod corespunzător de către comandant, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Standardul specific 2.6.1. - Lista cuprinzând echipajul are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.6.Standardul specific 2.6.2. - Autorităţile publice accepta lista cuprinzând echipajul, fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei autorizat în mod corespunzător de către comandant, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Procedura specifică 2.7.1. - Pentru transportul maritim pe distanţe scurte sau combinat naval feroviar între statele vecine, autorităţile publice pot solicita listele cuprinzând pasagerii, în cazul în care acestea considera ca este necesară verificarea lor.Procedura specifică 2.7.3. - Lista cuprinzând pasagerii are forma şi conţinutul cuprinse în anexa nr. 1.7.Standardul specific 2.7.5. - Autorităţile publice accepta lista cuprinzând pasagerii fie ca este datată şi semnată de comandant, agentul navei sau de orice alt ofiţer al navei, autorizat în mod corespunzător de către comandant, fie ca este autentificată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Procedura specifică 2.7.6.1. - În situaţia în care autorităţile publice constata ca un pasager clandestin are documente necorespunzătoare, acestea pot emite o scrisoare explicativa care să fie însoţită de o fotografie a pasagerului clandestin, precum şi orice alte informaţii importante, în condiţiile în care se prevede astfel în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.Standardul specific 2.9. - Declaraţia maritima de sănătate este însoţită de certificatul de deratizare/certificatul de exceptare de la deratizare.Standardul specific 2.10. - La sosirea unei nave într-un port, comandantul acesteia prin agentul sau prezintă autorităţilor publice următoarele documente: a) 5 exemplare ale declaraţiei generale, din care:a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,a.2) 1 exemplar Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi,a.3) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,a.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; b) 4/5 exemplare ale declaraţiei de marfa, din care:b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,b.2) 1 exemplar Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi,b.3) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,b.4) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră/Inspectoratului fitosanitar de frontieră, funcţie de natura mărfii,b.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,c.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; d) 3 exemplare ale declaraţiei privind proviziile navei, din care:d.1) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,d.2) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră,d.4) 1 exemplar rămâne la agentul navei; e) 2 exemplare ale declaraţiei privind efectele şi bunurile echipajului, din care:e.1) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,e.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; f) 5 exemplare ale listei cuprinzând echipajul, din care:f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,f.2) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,f.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,f.4) 1 exemplar Direcţiei de sănătate publică judeţene,f.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; g) 5 exemplare ale listei cuprinzând pasagerii, din care:g.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,g.2) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,g.3) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,g.4) 1 exemplar Direcţiei de sănătate publică judeţene,g.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; h) 2 exemplare ale declaraţiei maritime de sănătate, din care:h.1) 1 exemplar Direcţiei de sănătate publică judeţene,h.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; i) 2 exemplare ale declaraţiei scrise pentru posta, din care:i.1) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,i.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; j) 1 exemplar al certificatului de deratizare/certificatului de exceptare de la deratizare Direcţiei de sănătate publică judeţene; k) 2 exemplare ale declaraţiei fitosanitare, din care:k.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontieră,k.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; l) 2 exemplare ale declaraţiei sanitar-veterinare, din care:l.1) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră,l.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei.Standardul specific 2.11. - La plecarea unei nave din port, comandantul acesteia prin agentul sau prezintă autorităţilor publice următoarele documente: a) 5 exemplare ale declaraţiei generale, din care:a.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,a.2) 1 exemplar Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi,a.3) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,a.4) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,a.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; b) 4/5 exemplare ale declaraţiei de marfa, din care:b.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,b.2) 1 exemplar Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A./Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi,b.3) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,b.4) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră/Inspectoratului fitosanitar de frontieră, funcţie de natura mărfii,b.5) 1 exemplar rămâne la agentul navei; c) 2 exemplare ale cargoplanului, din care:c.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,c.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; d) 3 exemplare ale declaraţiei privind proviziile navei, din care:d.1) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,d.2) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră,d.3) 1 exemplar rămâne la agentul navei; e) 3 exemplare ale listei cuprinzând echipajul, din care:e.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,e.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,e.3) 1 exemplar rămâne la agentul navei; f) 3 exemplare ale listei cuprinzând pasagerii, din care:f.1) 1 exemplar Inspectoratului Navigaţiei Civile,f.2) 1 exemplar Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera,f.3) 1 exemplar rămâne la agentul navei; g) 1 exemplar al declaraţiei scrise pentru posta, din care:g.1) 1 exemplar Direcţiei Generale a Vamilor,g.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; h) 2 exemplare ale declaraţiei fitosanitare, din care:h.1) 1 exemplar Inspectoratului fitosanitar de frontieră,h.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei; i) 2 exemplare ale declaraţiei sanitar-veterinare, din care:i.1) 1 exemplar Inspectoratului de poliţie sanitară veterinara de frontieră,i.2) 1 exemplar rămâne la agentul navei.Procedura specifică 2.14. - (1) Autorităţile publice accepta documentele prevăzute în prezentele norme, întocmite în una din limbile oficiale ale Organizaţiei Maritime Internaţionale; când se considera necesar, autorităţile publice pot cere o traducere a acestora, oral sau în scris în limba română. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul certificatului internaţional de vaccinare sau revaccinare.Procedura specifică 3.6. - Ministerul Transporturilor stabileşte procedura de eliberare, forma şi conţinutul cărţii de îmbarcare-debarcare, în conformitate cu dispoziţiile practicii recomandate 3.6.Procedura specifică 3.9. - (1) La sosirea navei, autorităţile publice efectuează inspecţiile vamale ale pasagerilor însoţiţi de bagaje, prin sondaj sau prin control selectiv. (2) În toate cazurile următoarele bunuri sunt supuse declarării scrise, conform normelor specifice în vigoare: a) armamentul, munitiile, materialele explozive, radioactive, nucleare, precum şi produsele care potrivit legii sunt supuse controlului destinaţiei finale; b) produsele şi substantele stupefiante şi psihotrope, substantele chimice esenţiale, precum şi substantele toxice; c) obiectele din metale preţioase, cu sau fără pietre preţioase, care depăşesc uzul personal; d) bunurile cu caracter cultural istoric sau artistic, numai la ieşirea din România. Bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic pot fi declarate, în scris, la sosire, de persoane fizice, în vederea scoaterii din ţara fără aprobare.Standardul specific 3.10.2. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, în situaţia în care un navigator intra sau iese dintr-un stat în calitate de pasager, prin orice mijloace de transport, pentru: a) a reveni pe nava sa sau pentru a se imbarca pe o alta nava, b) a trece în tranzit, în scopul de a se întoarce pe nava sa într-un alt stat ori în statul sau sau pentru orice alt scop aprobat de autorităţile statului respectiv, autorităţile publice accepta de la navigator, în locul unui pasaport, documentul de identitate valabil al navigatorului, atunci când acest document garantează readmiterea purtatorului în statul care a eliberat documentul.Standardul specific 3.15. - (1) În cazul în care un pasager nu este admis pe teritoriul României, dacă documentele prezentate de el sunt insuficiente, autorităţile publice aplica sancţiuni armatorilor, conform prevederilor legale în vigoare. (2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt considerate contravenţii, dacă, potrivit legii penale nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează ca atare, aducerea în România de către armatori a cetăţenilor străini fără documente de călătorie, cu documente sau vize false ori ascunsi în mijloacele de transport.Standardul specific 3.24. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale privind desfiinţarea vizelor la care România este parte, accesul pasagerilor străini la uscat este permis după obţinerea vizei pe documentul de trecere a frontierei de stat.Procedura specifică 3.35. - În situaţia în care controlul pasagerilor este bazat numai pe lista cuprinzând pasagerii, autorităţile publice solicita pasagerilor completarea acesteia numai cu următoarele informaţii: a) naţionalitatea pasagerului şi numărul pasaportului acestuia (coloana 6); b) data şi locul naşterii (coloana 7); c) portul de îmbarcare (coloana 8); d) portul de debarcare (coloana 9).Procedura specifică 3.39. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, unui pasager în tranzit, care îşi continua călătoria din acelaşi port la bordul aceleiaşi nave, va fi autorizat de către autorităţile publice competente, dacă doreşte sa coboare la uscat pentru o perioadă limitată, în timpul cat nava face escala în port.Procedura specifică 3.40. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, autorităţile publice competente nu vor solicita aplicarea vizei pentru pasagerul aflat în tranzit, care-şi continua călătoria din acelaşi port la bordul aceleiaşi nave.Procedura specifică 3.42. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, pasagerul aflat în tranzit, care se debarca într-un port şi revine la bordul aceleiaşi nave, într-un alt port din România, va beneficia de aceleaşi facilităţi ca şi pasagerul care se debarca şi revine pe aceeaşi nava în acelaşi port.Standardul specific 3.44. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, autorităţile publice autorizeaza străinii, membri ai echipajului, sa coboare la ţărm pe perioada cat nava face escala în port, după ce formalităţile de sosire a navei au fost îndeplinite şi nu exista motive de sănătate publică, siguranţa publică sau de ordine publică pentru care să nu li se permită accesul la uscat.Standardul specific 3.45. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, autorităţile publice nu vor solicita membrilor echipajului să deţină viza în scopul de a fi autorizaţi deplasarii pe uscat.Standardul specific 3.47. - Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, la sosirea unei nave în porturile maritime româneşti, membrii echipajului pot cobori pe uscat numai pe baza unui permis special de deplasare la ţărm eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera.Procedura specifică 3.48. - Pe durata deplasarii la ţărm, fiecare membru al echipajului va avea asupra lui documentul de identitate al navigatorului aflat în perioada de valabilitate sau pasaportul şi permisul special de deplasare la ţărm.Procedura specifică 3.49. - (1) Sub rezerva existenţei unor acorduri internaţionale la care România este parte, în situaţia în care o nava face escala regulată în porturile maritime româneşti, nava are un dosar favorabil în materie de imigrare şi este reprezentată local de către un armator sau de către un agent care are o buna reputaţie, autorităţile publice pot acorda autorizaţia de coborare la uscat a membrilor echipajului înaintea sosirii navei în port. (2) Autorităţile publice acorda autorizaţia prevăzută la alin. (1) după ce au constatat ca toate informaţiile solicitate de către acestea înainte de sosirea navei în port sunt satisfăcătoare.Standardul specific 4.8.; Procedura specifică 4.9.; Standardul specific 4.10.; Standardul specific 4.11. Containerele şi paletele beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerarea totală a plăţii taxelor vamale şi a altor drepturi de import în condiţiile prevăzute de reglementările vamale.Standardul specific 6.4. - (1) Autorităţile de sănătate publică nu pretind nici un fel de plată pentru vizita medicală şi nici pentru examenele complementare, bacteriologice sau altele efectuate în orice moment, fie ca se efectuează ziua sau noaptea, care ar putea fi necesare pentru cunoaşterea stării de sănătate a persoanei examinate. (2) Autorităţile de sănătate publică nu percep drepturi băneşti pentru vizita şi inspecţia navei cu scopul carantinei, excepţie făcând inspecţia care are ca obiect eliberarea unui certificat de deratizare sau a unui certificat de exceptare de la deratizare. (3) Efectuarea vaccinarilor şi eliberarea certificatelor de vaccinare se vor plati în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii, fără discriminare între cetăţenii români şi străini.------------