ORDIN nr. 5.434 din 31 august 2020privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 septembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 11 octombrie 2018, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, prin Direcția formare continuă, și inspectoratele școlare duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 31 august 2020.Nr. 5.434.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar