HOTĂRÂRE nr. 1.328 din 14 decembrie 2000pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 29 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Primul-ministru numeşte prin decizie Coordonatorul naţional ISPA (CNI) şi Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării ISPA (RNA).PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMEMORANDUM 20/10/2000