ORDIN nr. 2.209/4.469/2022privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.209 din 13 iulie 2022
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 4.469 din 9 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 2 septembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 12.014 din 13.07.2022,în baza dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și inspectoratele școlare județene și al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Dispozițiile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății nr. 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind conținutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 mai 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă